Produkt dnia
Stół szklany okrągły SV75T
Stół szklany okrągły SV75T
457,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
obowiązujący od dnia 25-12-2014

Nasz sklep internetowy działa w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi (kodeks cywilny), a w szczególności w zgodzie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na Serwisie internetowym www.krzesla-24.pl jest firma: 
  PControl Paweł Ciechomski
  Ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
  tel.: +48 22 6443703; fax: +48 22 6444813; e-mail: sklep@krzesla-24.pl
  NIP: 524-000-16-39;  REGON: 013059440
  Firma jest wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
  Powyższy adres jest też adresem do zgłaszania reklamacji.
 2. Definicje

2.1.Klient
- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która robi zakupy związane z tą działalnością
- Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.

2.2.Konsument
– Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3.Kupujący – Klient lub Konsument

 1. Obowiązki i odpowiedzialność Kupującego:

3.1.Korzystanie z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania

3.2.Niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego

3.3.Korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem

3.4.Korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy.

3.5.Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

3.6.Usługodawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Serwisu w przypadku nie stosowania się do Regulaminu lub podawania nieprawdziwych danych lub działania na niekorzyść innych Kupujących i osób trzecich.

 1. Głównym sposobem komunikacji z Kupującym jest wiadomość e-mail oraz formularz zamówień (koszyk). Dopuszcza się również komunikację telefoniczną i listowną. Dane do komunikacji podane są w punkcie 1.
 2. W sklepie internetowym zakupów dokonuje się poprzez połączenie internetowe.
 3. Kupujący ma prawo do założenia swojego konta i wykorzystywania go do realizacji zakupów. Kupujący ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych w każdej chwili. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i są chronione zgodnie z obowiązująca Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.
 5. Zamówienia są realizowane wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku zamówień składanych w godzinach nocnych, sobotę, niedziele i święta prosimy o podanie dogodnej godziny na potwierdzenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych, nie będą brane pod uwagę.
 7. Jeżeli chcesz kupić wysyłkowo krzesła o zdecydowanie różnych wymiarach, to powinieneś złożyć oddzielne zamówienie na każdą różną pozycję.
  Przykładowo: nie należy umieszczać w jednym zamówieniu krzeseł typu SLIM i COMFORT.
 8. Termin realizacji zamówień będzie uzgadniany bezpośrednio z Kupującym, podczas potwierdzania zamówienia. Zależy on od potrzeb klienta i stanu w magazynie firmy PControl. W większości przypadków, gdy zamówiony towar jest na magazynie, jest on wysyłany w terminie do 4 dni roboczych.
 9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 10. Przesyłki dostarczane będą przez Pocztę Polską lub firmę spedycyjną. Koszty przesyłki określone są ryczałtowo i są fakturowane.
 11. Każdorazowo wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.
 12. Warunki płatności: 
  - płatność gotówkowa przy odbiorze z siedziby firmy 
  - przedpłata przelewem powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na   konto bankowe firmy PControl, wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
  - przesyłka za pobraniem – płatność w momencie odbioru
  - dla stałych klientów związanych umową z naszą firmą możliwa jest odroczona płatność na umówiony okres.
  - płatność kartą w systemie eCard
  - płatności przelewem i kartą w systemie PayU
 13. Firma PControl nie prowadzi sprzedaży telefonicznej. W celu dokonania zakupu należy złożyć zamówienie pisemne e-mail lub listowne albo skorzystać z mechanizmu sklepu internetowego, za pomocą formularza zamówień.
 14. Firma PControl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" oraz przestrzega zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Polityka prywatności PControl jest dostępna w kolumnie wiadomości.
 15. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 1006880 lub 22 6443703 lub +48 791 009 621
 16. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży jak i zmianę cen.
 18. Podane ceny mogą ulec zmianie wraz ze zmianą kursu euro w dniu sprzedaży.
 19. Zdjęcia produktów mogą trochę różnić się od produktów sprzedawanych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych.
 20. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
 21. REKLAMACJE

23.1.Usługodawca dostarcza Produkty bez wad.

23.2.Dla Konsumentów udzielamy gwarancji na 24 miesiące, w zakresie objętym Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

23.3.Dla Kupujących, którzy nie są Konsumentami udzielamy gwarancji na 12 miesięcy z wyłączeniem rękojmi.

23.4.Reklamacje towaru należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@krzesla-24.pl

23.5.W zawiadomieniu o wadach towaru, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury, paragonu), opisać wady oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego:
„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.”

23.6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego nie później niż w terminie 14 dni.

23.7.Kupujący ma obowiązek niezwłocznie przesłać reklamowaną rzecz,  zapakowaną w należyty sposób, na adres sprzedawcy, na jego koszt.
Reklamacja zostanie załatwiona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanej rzeczy.

23.8.W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

23.9.W przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, właściwym jest sąd powszechny dla siedziby właściciela Serwisu.

24. Prawo odstąpienia od umowy dla Konsumenta

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na odległość, przez sklep internetowy, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas:
PControl Paweł Ciechomski
Ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
tel.: +48 22 6443703; fax: +48 22 6444813; e-mail: sklep@krzesla-24.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(taki formularz należy wypełnić i wysłać do adresata tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy);   (*) – niepotrzebne skreślić

– Adresat:
 PControl Paweł Ciechomski ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
tel.: +48 22 6443703; fax: +48 22 6444813; e-mail:
sklep@krzesla-24.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………….

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data …………………………………..

Konsument może przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, faksem lub pocztą. Prześlemy Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

25. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

25.1.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

25.2.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni, zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

25.3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

25.4.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W szczególności, w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

25.5.Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

25.6.Proszę odesłać na własny koszt lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

25.7.Należy mieć na uwadze, że koszty przesyłki przedmiotów o dużych gabarytach lub o wadze powyżej 30 kg, będą wyższe niż zwykła przesyłka pocztowa.

25.8.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

25.9.W celu uniknięcia ponoszenia kosztów zmniejszenie wartości rzeczy, zalecamy bardzo delikatne sprawdzenie otrzymanych towarów oraz odsyłanie ich całkowicie kompletnych w oryginalnych opakowaniach. Odsyłany towar musi być tak zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

26. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

26.1.o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

26.2.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

26.3.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

26.4.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

26.5.w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

26.6.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

26.7.zawartej w drodze aukcji publicznej

26.8.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

27. Na naszej witrynie internetowej jest uruchomiona funkcja analizy ruchu GOOGLE ANALYTICS. Narzędzie to ułatwia analizowanie skuteczności stron i słów kluczowych. W procesie analizy nie są zbierane żadne indywidualne informacje o o osobach wizytujących poszczególne strony serwisu. Podstawowe wyniki analizy, to: ilości odwiedzin, średni czas przebywania na stronach, strony odsyłające, rodzaje przeglądarek i systemów operacyjnych, rozdzielczości, struktura geograficzna odwiedzin, ilości odrzuceń.

28. Wejście w życie i zmiany Regulaminu:

- Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
- Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego. 

30. 

Użytkowanie sklepu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dodatkowe informacje w  Polityce prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl