Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
obowiązujący od dnia 01-08-2019

Nasz sklep internetowy działa w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi (kodeks cywilny), a w szczególności w zgodzie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na Serwisie internetowym
  www.krzesla-24.pl  ( sklep.krzesla-24.pl ) jest firma: 
  Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k.
  ul. Zakopiańska 4B, 03-934 Warszawa
  tel.: +48 22 6443703; fax: +48 22 6444813; e-mail: sklep@krzesla-24.pl
  NIP: 1132872973;  REGON: 147090466; KRS: 0000496558
  Kapitał zakładowy 800 000,- zł
  Powyższy adres nie jest adresem korespondencyjnym do zgłaszania reklamacji oraz zwrotów i innych przesyłek.
 2. Definicje

2.1.     Klient 
- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która robi zakupy związane z tą działalnością
- Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.

2.2.     Konsument 
– Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3.     Kupujący – Klient lub Konsument

 1. Obowiązki i odpowiedzialność Kupującego:

3.1.  Konsument  powinien mieć skończone 18 lat.   

3.2   Klient korzysta z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania

3.3   Niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego

3.4   Korzystanie z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem

3.5   Korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy.

3.6   Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

3.7   Usługodawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z Serwisu w przypadku niestosowania się do Regulaminu lub podawania nieprawdziwych danych lub działania na niekorzyść innych Kupujących i osób trzecich.

 1. Głównym sposobem komunikacji z Kupującym jest wiadomość e-mail oraz formularz zamówień (koszyk). Dopuszcza się również komunikację telefoniczną i listowną. Dane do komunikacji podane są w punkcie 1.
 2. W sklepie internetowym zakupów dokonuje się poprzez połączenie internetowe.
 3. Kupujący ma prawo do założenia swojego konta i wykorzystywania go do realizacji zakupów. Kupujący ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych w każdej chwili. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i są chronione zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i RODO.

  Zakładając konto klient musi zaakceptować regulamin sklepu, poprzez zaznaczenie kwadracika akceptacji Regulaminu, którego integralną częścią jest Polityka Prywatności.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.
 5. Zamówienia są realizowane wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku zamówień składanych w godzinach nocnych, sobotę, niedziele i święta prosimy o podanie dogodnej godziny na potwierdzenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych, nie będą brane pod uwagę.
 7. Termin realizacji zamówień będzie uzgadniany bezpośrednio z Kupującym, podczas potwierdzania zamówienia. Zależy on od potrzeb klienta i stanu w naszym magazynie. W większości przypadków, gdy zamówiony towar jest w magazynie, to jest on wysyłany w terminie do 3 dni roboczych.
 8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia, po wpłynięciu zapłaty za zamówiony towar.
 9. Przesyłki dostarczane będą przez Pocztę Polską lub firmę spedycyjną. Koszty przesyłki określone są ryczałtowo i są fakturowane.
 10. Każdorazowo wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Nie wystawiamy paragonów bezimiennych. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.
 11. Warunki płatności: 
  - przedpłata przelewem powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na  konto bankowe firmy Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k., wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
  - przesyłka za pobraniem – płatność w momencie odbioru

  15.  Nie prowadzimy sprzedaży telefonicznej. W celu dokonania zakupu należy złożyć zamówienie pisemne e-mail lub listowne albo skorzystać z mechanizmu sklepu internetowego, za pomocą formularza zamówień.
 12. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO) oraz przestrzega zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Polityka prywatności Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k. jest dostępna poniżej.
 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 791 009 621
 14. Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży jak i zmianę cen.
 16. Podane ceny mogą ulec zmianie przy istotnej zmianie kursu Euro w dniu sprzedaży.
 17. Zdjęcia produktów mogą trochę różnić się od produktów sprzedawanych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych.
 18. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Do cen netto doliczany jest podatek Vat obowiązujący w dniu dokonywania zakupu.
 19. REKLAMACJE

23.1.      Usługodawca dostarcza Produkty bez wad.

23.2.      Dla Konsumentów udzielamy gwarancji na 24 miesiące, w zakresie objętym Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

23.3.      Dla Kupujących, którzy nie są Konsumentami udzielamy gwarancji na 12 miesięcy z wyłączeniem rękojmi.

23.4.      Reklamacje towaru należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@krzesla-24.pl

23.5.      W zawiadomieniu o wadach towaru, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury, paragonu), opisać wady oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego:
„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
§ 2. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.”

23.6.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Kupującego nie później niż w terminie 14 dni.

23.7.      Kupujący ma obowiązek niezwłocznie przesłać reklamowaną rzecz,  zapakowaną w należyty sposób, na adres sprzedawcy, na jego koszt.
Reklamacja zostanie załatwiona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanej rzeczy.

23.8.      W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

23.9.      W przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, właściwym jest sąd powszechny dla siedziby właściciela Serwisu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy dla Konsumenta
  Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na odległość, przez sklep internetowy, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi nas poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Adres korespondencyjny oraz do przesyłek i zwrotów:

Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k.
ul. Grodzka 34, 05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: +48 791 009 621 e-mail: sklep@krzesla-24.pl

Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(taki formularz należy wypełnić i wysłać do adresata tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy);  (*) – niepotrzebne skreślić

– Adresat:
 
Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k. ul. Grodzka 34, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: +48 791 009 621 e-mail: sklep@krzesla-24.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………….

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data …………………………………..

Konsument może przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, faksem lub pocztą. Prześlemy Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

25.1.      W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

25.2.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni, zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

25.3.      Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

25.4.      Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

25.5.      Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

25.6.      Proszę odesłać na własny koszt lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

25.7.      Należy mieć na uwadze, że koszty przesyłki przedmiotów o dużych gabarytach lub o wadze powyżej 30 kg, będą wyższe niż zwykła przesyłka pocztowa.

25.8.      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

25.9.      W celu uniknięcia ponoszenia kosztów zmniejszenie wartości rzeczy, zalecamy bardzo delikatne sprawdzenie otrzymanych towarów oraz odsyłanie ich całkowicie kompletnych w oryginalnych opakowaniach. Odsyłany towar musi być tak zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

26.1.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

26.2.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

26.3.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

26.4.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

26.5.      w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

26.6.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

26.7.      zawartej w drodze aukcji publicznej

26.8.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Serwis posiada funkcję newslettera, do którego może się zapisać zainteresowana osoba, poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu lewego menu. Na podany adres Serwis wyśle wiadomość z linkiem do potwierdzenia zamówienia newslettera. Kliknięcie na link powoduje wpisanie adresu e-mail do listy mailingowej. Czas na potwierdzenie linku to 7 dni. Jeżeli w tym czasie Serwis nie otrzyma potwierdzenia, to oczekujący na akceptację adres e-mail zostanie trwale usunięty i newsletter nie będzie wysyłany. Newsletter można zamówić bez zakładania konta w sklepie.
 2. Wejście w życie i zmiany Regulaminu:
  - Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  - Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

----------------------------------------------------------------------------------------

Polityka prywatności

Każdego klienta i użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.krzesla-24.pl

Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę wymienioną na początku.

Administratorem serwisu www.krzesla-24.pl jest firma Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich działaniach w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k.

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Administrator Serwisu.

POLITYKA COOKIES

 • Dane osoboweprzekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k., przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 .
 • Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies– informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Serwis www.krzesla-24.pl wykorzystuje pliki cookies:

 • PHPSESSID- sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu.
 • cookieAgree- plik cookie, który zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatu informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies.
 • _utma- plik cookie zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik ten zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika.
 • _utmb– plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,
 • _utmc– plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejącychj odwiedzin,
 • _utmz– plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek. Plik jest uaktualniany po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 6 miesięcy.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 • w przeglądarce Microsoft Edge
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • Zebrane logi serwera(adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające naszą witrynę. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
 • Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w zestaw informacji, które są niezbędne do działania serwisu, realizacji jego funkcji i wykonania usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez nas wymaga podania w odpowiednim formularzu danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia, wystawieniem faktury i dokonaniem wysyłki. Poniżej przykładowe dane, które są gromadzone:

 • Nazwa firmy
 • Imię i nazwisko
 • Adres do faktury
 • Adres dostawy
 • Nip
 • E-mail
 • Telefon
 • Akceptacja regulaminu
 • Zgoda na wysyłanie newslettera

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych, wymienionych w RODO.

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowyz osobą, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 18 ust. 1-5 uśude.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług– wskazana w art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO oraz art. 18 ust. 4 uśud

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie”
 • wysyłki newslettera, po uzyskaniu akceptacji
 • marketingowym Operatora, po uprzednim uzyskaniu dodatkowej zgody. Przykładowo publikujemy otrzymane referencje od naszych odbiorców, po uzyskaniu ich zgody.

 Każda osoba, której dotyczą dane (podmiot danych) ma prawo i możliwość dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Na naszej witrynie internetowej jest uruchomiona funkcja analizy ruchu GOOGLE ANALYTICS. Narzędzie to ułatwia analizowanie skuteczności stron i słów kluczowych. W procesie analizy nie są zbierane żadne indywidualne informacje o osobach wizytujących poszczególne strony serwisu. Podstawowe wyniki analizy, to: ilości odwiedzin, średni czas przebywania na stronach, strony odsyłające, rodzaje przeglądarek i systemów operacyjnych, rozdzielczości, struktura geograficzna odwiedzin, ilości odrzuceń.

Nie stosujemy profilowania danych i nie prowadzimy żadnego remarketingu.

Zgodnie z art. 32 RODO Administrator Serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach home.pl.

Informacje o formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatności, dostawy lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu zawarł w tym zakresie umowy.

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych działaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą usług hostingowych home.pl.
 5. Przykładowe podmioty, którym powierzamy dane osobowe klientów naszego serwisu, wyłącznie w niezbędnym zakresie:, firma kurierska DHL; biuro rachunkowe; urząd skarbowy; dostawca usług hostingowych home.pl.
 6. Użytkownik Serwisu przekazując swoje dane osobowe, wyraża zgodę na przekazanie  niezbędnych danych wyłącznie firmom biorącym udział w realizacji umowy sprzedaży.
 7. Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

Rezygnacje

 • W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na wysyłanie newslettera oraz dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych Administratora.
 • Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Każdy podmiot danych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • Każdy podmiot danych może zażądać w dowolnej chwili usunięcia swoich danych z naszego serwisu. W takiej sytuacji Administrator usunie bez zbędnej zwłoki wszystkie dane łącznie z historią transakcji.

 Okres przechowywania danych

Możliwie najkrótszy czas konieczny do realizacji umów, współpracy handlowej i spełnienia wymagań przepisów prawa w tym zakresie, np. faktury są przechowywane przez 5 lat w dokumentacji księgowej.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k. nie bierze na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zewnętrznych, docelowych stron linków istniejących w Serwisie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl