Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 791 009 621 albo spisania odpowiedniego protokołu w 3 egz. dla odbiorcy, dostawcy i kuriera.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. W zawiadomieniu o wadach towaru, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury, paragonu), opisać wady oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego:
  „§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  § 2. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.”

 2. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który ewentualnie zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 3. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@krzesla-24.pl lub telefonicznie: +48 791 009 621. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

 1. Prawo odstąpienia od umowy dla Konsumenta
  Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na odległość, przez sklep internetowy, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas:

  Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k.
  Paweł Ciechomski
  05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Grodzka 34

  tel.: +48 791 009 621 e-mail: sklep@krzesla-24.pl
  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(taki formularz należy wypełnić i wysłać do adresata tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy);   (*) – niepotrzebne skreślić

– Adresat:
  Brandt Nieruchomości sp. z o.o. sp. k. Paweł Ciechomski ul. Grodzka 34, 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: +48 791 009 621; e-mail:
sklep@krzesla-24.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………….

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data …………………………………..

Konsument może przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną, faksem lub pocztą. Prześlemy Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

2.1.         W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

2.2.         W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni, zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.3.         Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.4.         Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W szczególności, w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. 

2.5.         Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2.6.         Proszę odesłać na własny koszt lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

2.7.         Należy mieć na uwadze, że koszty przesyłki przedmiotów o dużych gabarytach lub o wadze powyżej 30 kg, będą wyższe niż zwykła przesyłka pocztowa.

2.8.         Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2.9.         W celu uniknięcia ponoszenia kosztów zmniejszenie wartości rzeczy, zalecamy bardzo delikatne sprawdzenie otrzymanych towarów oraz odsyłanie ich całkowicie kompletnych w oryginalnych opakowaniach. Odsyłany towar musi być tak zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl